Heltäckande gräv- och schaktarbeten från Kyrkslätt till hela Nyland

Kontakta oss!

Kaivuripalvelu J. Levonius Oy grävtjänst från Kyrkslätt erbjuder alla gräv- och schaktarbeten enligt era behov samt säsongsenlig snöröjning i hela Nyland. Vi erbjuder våra tjänster till alla sorters kunder, från företag och fastighetsbolag till privata hushåll yrkesmässigt. Våra tjänster kan erhållas på både finska och svenska.

Grävning redan i tredje generationen

Kaivuripalvelu J. Levonius Oy grävningstjänster grundades 2005, men bakom det har företaget decennier av kunskap – vi arbetar redan med grävning i tredje generationen och har fört vidare vår kunskap från far till son. Vi erbjuder stark yrkesmässighet och familjeföretagets hängivna tjänst i alla grävarbeten.

I vårt arbete investerar vi i utmärkt kvalitet och att möta kundernas förväntningar. För större avtal använder vi samma etablerade underleverantörer så att vi kan vara säkra på kvaliteten i det arbete vi lägger ut till underleverantörer. Med yrkeskunniga arbetare och modern utrustning tar vi fort hand om både stora och små markarbeten.

Fråga oss för vidare detaljer!

Du får alla grävarbeten under ett och samma tak

Vårt företag erbjuder gräv- och schaktarbeten under ett och samma avtal. Med lång erfarenhet och stark yrkesmässighet utför vi grundarbeten för hus och vägar, täckdikning och andra grävarbeten.


Vi har mångsidig och modern utrustning som enkelt låter oss utföra en stor mängd olika grävarbeten. Bland vår utrustning finns allt som behövs, från en grävmaskin på larvband till en kombinationsgrävmaskin.

 

Med vår mångsidiga utrustning kan vi inte bara schakta utan även transportera jord. Därmed kan vi till exempel transportera överbliven jord från grävning bort från byggarbetsplatsen och föra nödvändig grus, jord och annan jord till platsen. Under vintern ingår även snötransport i vårt utbud av tjänster.

Fråga oss mer om våra tjänster

Tillförlitliga tjänster för både stora och små avtal

Kaivuripalvelu J. Levonius Oy erbjuder tillförlitliga tjänster åt företag och fastighetsföretag såväl som till exempel privata hushåll i Nyland. Vi tar oss an alla sorters avtal, från stora till små och per avtal såväl som per timme. Kontakta oss för att be om ett kostnadsförslag för ett avtal oavsett storlek!


Vårt mål är att betjäna varje kund så bra som möjligt. Vi uppfyller alla avtal! Vi tar alltid hand om grävning, schaktning och snöröjning enligt avtalad tid.

Läs ett blogginlägg om oss!

Tre bra anledningar att välja vårt företag

Tjänstsymbol

Mångsidiga tjänster

Av oss kan ni få mångsidiga tjänster för alla gräv- och schaktningsavtal, från grävning av täckdiken till markarbeten åt byggnader.

Kvalitetsikon

Hängivenhet

Ni får personlig och hängiven tjänst från vårt familjeföretag. Vi använder oss av väletablerade, tillförlitliga samarbetspartners i vårt arbete och garanterar kvalitet i allt vårt arbete.

Schemasymbol

Tillförlitliga scheman

Vi hanterar avtal enligt överenskommelse och schema. Ni kan alltid lita på våra tjänster.