Snabb röjning och bortförsel av snö i Kyrkslätt och övriga Nyland

Kontakta oss!

Kaivuripalvelu J. Levonius Oy från Kyrkslätt erbjuder snabb snöröjning och -bortförsel under vintern. Vi transporterar snön till snöuppsamlingsplatser i hela Huvudstadsregionen och Nyland enligt avtalet.

 

Låt inte vintern överrumpla er, ordna snöröjning och bortforsling i god tid!

Snöröjning tillhör god fastighetsskötsel

Snöarbete tillhör på många sätt underhållet av fastigheter – snöarbetet är viktigt för att hålla gator, vägar och gårdar öppna. Särskilt i Huvudstadsregionen är gårdarna trånga och bilarna står parkerade i vägkanten, så snön måste forslas bort snabbt. Snön bör även forslas bort eftersom den belastar dräneringen när den smälter och i värsta fall upptas av husgrunderna. Att reparera fuktskador kan bli väldigt dyrt. Kaivuripalvelu J. Levonius Oy avlägsnar snö från gator och gårdsytor mekaniskt. Vi lämnar snön på särskilda snöuppsamlingsplatser.

Fråga efter mer

Vår mångsidiga utrustning som hjälper till med snön

Tack vare vår moderna och mångsidiga utrustning kan vi snabbt hantera snöarbeten. Vi använder en traktor som lämpar sig för snölastning och annan utrustning som kompaktlastare, lastbilar och maskintransportutrustning.


Vi erbjuder snöröjning per avtal. Att lasta och röja snö på trånga platser tar lite mer tid, så det slutgiltiga priset beror på platsen. Ett avtal för en villa tar oftast högst en timme. Visste du att privata hushåll kan göra skatteavdrag för hushållsutgifter om de köper snöröjning? Läs mer på Skatteförvaltningens webbsida.

Läs mer om transporttjänster

Engångsarbete eller per avtal

När det är som värst kan vintervädret snabbt göra att flera decimeter snö ansamlas. Vi erbjuder både snölastning och bortförsel enligt behov, antingen genom ett engångsavtal eller med ett längre avtal, i hela Nyland – som vi betjänar utan att slösa tid.


Vintern överraskar alla på en och samma gång, och då står vår utrustning ofta till förfogande direkt. Det är värt att ingå ett snöröjningsavtal i förväg så att ni blir bland de första som betjänas!

Här finns våra kontaktuppgifter