Alla sorters markarbete och andra grävarbeten du behöver, från Kyrkslätt till hela Nyland

Kontakta oss!

Kaivuripalvelu J. Levonius Oy erbjuder ett brett utbud av underarbete till vägar och andra grävarbeten enligt era behov från Evitskog i Kyrkslätt till hela Nyland. Våra kunder består bland annat av företag, fastighetsföretag och privata hushåll.

Mångsidiga grävtjänster

Vi gör allt vår moderna gräv- och schaktutrustning klarar av. Bland annat utför vi enligt avtal underarbeten till hus- och vägbygge samt gårdsbygge, allt enligt våra kunders olika behov!

Vi tillhandahåller bland annat:

  • kommunala byggarbeten, som underarbete till vägbyggen

  • markarbete till villor och andra byggnader

  • täckdikning och täckdikesreparation

  • gårdsbygge

  • alla sorters grävarbete

  • schaktning och transport som behövs för grävarbete.

Fråga oss för mer

Yrkesmässiga husgrunder

Vi utför yrkesmässiga husgrunder till villor, lokaler och andra byggnader. Vi avlägsnar även överbliven jord och tillhandahåller jord som behövs, till exempel grus, sand och jord, för att ersätta enligt överenskommelse! Med vår yrkeskunnighet och utrustning kan vi utföra ett brett utbud av arbeten, så be oss om ett kostnadsförslag vad det än är du behöver ha utfört för grävjobb.

Läs mer

Underarbete till vägbygge i hela Nyland

I våra tjänster ingår olika vägarbeten, underarbete till vägbyggen och grävarbeten som rör kommunal väg- och vattenbyggnad. Med vår heltäckande utrustning, som är den bästa tillgängliga och omfattar grävmaskiner, tippvagnar och andra arbetsmaskiner, kan vi utföra både stora och små arbeten. Vid behov använder vi oss även av bekanta och tillförlitliga samarbetspartners så att vi kan garantera alla de tjänster ni behöver. Vi utför alltid vägarbetet nogsamt och i tid.

Kontakta oss

Konstruktion och renovering av täckdiken i hela Nyland

Vi har även lång erfarenhet av konstruktion och renovering av täckdiken och regnvattensystem. Med vår utrustning och erfarenhet får ni täckdiken och regnvattensystem med tillbehör. Samtidigt kan vi även utföra gårdsbygge. Läs mer och få ett kostnadsförslag!