Mångsidiga grävarbeten i hela Nyland

Kontakta oss!

Kaivuripalvelu J. Levonius Oy erbjuder ett brett utbud av grävtjänster från Kyrkslätt till hela Nyland. Vi betjänar alla sorters kunder, från byggföretag till andra företag, fastighetsföretag och privata hushåll, med lång erfarenhet.

Alla typer av grävning från oss

Vårt företags huvudsakliga verksamhet är mångsidiga grävarbeten. Vårt stora utbud av tjänster täcker allt från markarbete åt villor, sommarhus och vägar för täckdikning, gårdsbygge och rivning.

Vi utför bland annat:

  • markarbete till villor och andra byggnader

  • täckdikning och täckdikesreparation

  • avloppsgrävning

  • trädgårdsanläggning

  • trädfällning

  • underarbete till väg- och vattenbyggnad

  • alla typer av grävarbeten

  • rivningsarbete.

Fråga oss för mer

Erfarenhet av täckdikning och gårdsbygge

Syftet med täckdikning är att förebygga att fukt tar sig in i husgrunden och att samla upp vatten som fallit vid sidan om huset. Bygget av täckdiken bör utföras av en kunnig aktör för att rädda huset från fuktskador. Likaså är reparation av gamla täckdiken ett jobb för yrkeskunniga.


Vi erbjuder yrkesmässig konstruktion och reparation av täckdiken med lång erfarenhet. Bland annat har vårt företag utfört täckdikning åt gamla fastigheter och rekonstruktion av gårdar åt gamla fastighetsföretag i centrala Helsingfors och resten av Huvudstadsregionen.

Läs mer

Kvalificerat markarbete åt byggnader

Att utföra markarbete åt byggnader kräver kunskap för att kunna hålla upp husgrunden i decennier. Vi erbjuder markarbete till villor och andra byggnader med lång erfarenhet och kunskap. Vi utför avtal av olika storlek, från underarbete till villor och sommarhus till markarbete åt större byggnader. För större avtal tar vi hjälp av etablerade samarbetspartners.

Samtidigt tar vi hand om schaktarbetet i samband med grävning!

Vårt företags heltäckande utbud av tjänster omfattar även små- och storskalig schaktning som krävs i samband med grävning. Vi transporterar nödvändig jord till byggarbetsplatsen, till exempel jord, grus och sand, och transporterar överbliven jord bort från byggarbetsplatsen enligt behov. Med vår utrustning kan vi enkelt utföra alla typer av gräv- och schaktarbeten från början till slut!

Läs mer om schaktning