Täckdikning med tillbehör från Kyrkslätt till hela Nyland

Kontakta oss!

Kaivuripalvelu J. Levonius Oy från Kyrkslätt utför täckdikning i hela Huvudstadsregionen och Nyland. Vår kunniga personal bygger snabbt nya täckdiken och reparerar gamla. Du får både täckdiken och tillbehör från oss!

Yrkesmässig konstruktion och renovering av täckdiken

Syftet med täckdiken är att förhindra att fukt tar sig in i hus- eller byggnadsgrunden från marken. För att förskona byggnaden från de problem som uppstår med fukt rekommenderas det att låta erfarna yrkespersoner, till exempel från vårt företag, bygga täckdiken. Vi bygger täckdiken med stark yrkesmässighet och kompromisslös arbetskvalitet.


Vi erbjuder er även vår expertis vad gäller renovering av täckdiken. Med tiden kan gamla täckdiken bli tilltäppta eller otjänliga, och då är det dags att ta kontakt med en aktör som kan täckdikning. Så hör av dig när du behöver bygga täckdiken, rensa dem eller få en tids- och kostnadsberäkning för framtida reparationer.

Fråga oss för mer

Referenser, till exempel renoveringar av täckdiken i gamla hus i Helsingfors

Vi har har redan många referenser, både för ny täckdikning och renovering av gamla täckdiken! Exempelvis har vårt företag utfört flera renoveringar av täckdiken i Helsingfors centrum. Samtidigt har vi utfört rekonstruktion av gamla gårdar. Vi tar oss an jobb i hela Nyland!

Få mer information

Tillbehör ingår i kostnadsförslaget

Vi gör täckdikning enkelt för våra kunder! Vi utför all täckdikning på många olika sorters arbetsplatser – med vår utrustning och våra maskiner går jobbet smidigt. Prislappen avgörs av arbetsplatsens storlek och den utrustning som krävs för avtalet. Priset påverkas även av vilka tillbehör som behövs för täckdikningen, och detta ingår i priset! Vi tar hand om frostskydd, isolermattor och regnvattensystem som behövs för avtalet så att ni inte behöver oroa er i onödan.

 

Vi besöker er på plats innan avtalet ingås och ett slutligt pris ges. Under besöket kan vi avgöra storleken på avtalet för ny täckdikning eller behovet av att renovera ett befintligt täckdikessystem. Be oss om ett utvärderingsbesök!

Vi utför även markarbete